ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.

Διαβάστε για την ιστορία του ΒΙ.ΠΑ.Σ.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Δείτε τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του ΒΙ.ΠΑ.Σ.

Στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού είναι εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας

Παραγωγικές μονάδες με εξειδίκευση στις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ψυκτικές, ξυλουργικές, ελασματουργικές, σωληνουργικές, μεταλλουργικές, ναυπηγικές, επισκευαστικές εργασίες. Επίσης λειτουργούν επιχειρήσεις επισκευής και επιθεώρησης σωστικών μέσων, χυτηρίων ψευδαργύρου, αλουμινίου και ορείχαλκου, κατασκευής και επισκευής ελίκων, λεβήτων, εξαρτημάτων, συσσωρευτών, κλιματιστικών και παραγωγής ανοδίων. Οι εταιρείες του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, την άριστη τεχνογνωσία και με σεβασμό στο περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επί 24-ώρου βάσεως για 365 μέρες το χρόνο τόσον επί πλοίων όσον και σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χάρτης πλοίων σε πραγματικό χρόνο
Χάρτης κίνησης στους δρόμους
Traffic layer
GR