ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.
Στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού είναι εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας
Παραγωγικές μονάδες με εξειδίκευση στις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ψυκτικές, ξυλουργικές, ελασματουργικές, σωληνουργικές, μεταλλουργικές, ναυπηγικές, επισκευαστικές εργασίες. Επίσης λειτουργούν επιχειρήσεις επισκευής και επιθεώρησης σωστικών μέσων, χυτηρίων ψευδαργύρου, αλουμινίου και ορείχαλκου, κατασκευής και επισκευής ελίκων, λεβήτων, εξαρτημάτων, συσσωρευτών, κλιματιστικών και παραγωγής ανοδίων. Οι εταιρείες του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, την άριστη τεχνογνωσία και με σεβασμό στο περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επί 24-ώρου βάσεως για 365 μέρες το χρόνο τόσον επί πλοίων όσον και σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
16 Μαρτίου 2018
Η νέα πλωτή δεξαμενή «Πειραιάς ΙΙΙ» που παρέλαβε ο ΟΛΠ 15/03/2018
14 Μαρτίου 2018
Άφιξη καινούργιας δεξαμενής στο λιμάνι του Πειραιά
ην έξοδο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης από τον μαρασμό, σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας της νέας πλωτής δεξαμενής «Πειραιάς ΙΙΙ», στο Π...
15 Σεπτεμβρίου 2017
Η επίλυση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος στην περιοχή Σχιστού Σκαραμαγκά