ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.

<strong>Διαβάστε για την ιστορία του ΒΙ.ΠΑ.Σ.</strong>

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

<strong>Δείτε τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του ΒΙ.ΠΑ.Σ.</strong>

Στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού είναι εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας

Παραγωγικές μονάδες με εξειδίκευση στις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ψυκτικές, ξυλουργικές, ελασματουργικές, σωληνουργικές, μεταλλουργικές, ναυπηγικές, επισκευαστικές εργασίες. Επίσης λειτουργούν επιχειρήσεις επισκευής και επιθεώρησης σωστικών μέσων, χυτηρίων ψευδαργύρου, αλουμινίου, ορείχαλκου, κατασκευής και επισκευής ελίκων, λεβήτων, εξαρτημάτων, συσσωρευτών, κλιματιστικών, παραγωγής ανοδίων κλπ.

Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, άριστη τεχνογνωσία και την τεχνική αρτιότητα για να προσφέρουν, επί 24ώρου και για 365 μέρες το χρόνο, τις υπηρεσίες τους σε βιομηχανίες όλων των κλάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χάρτης πλοίων σε πραγματικό χρόνο