ΝΑΥΤΕΞ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.11, 18863, Πέραμα

T : 210 431 0550 , 210 431 0693

F : 210 431 0695

E : naytex@naytex.gr

www.naytex.gr

H Νaytex είναι μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες σε κατασκευές συστημάτων αυτοματισμού , σε επισκευές κινητήρων / γεννητριών, ζυγοσταθμίσεις περιστρεφόμενων αντικειμένων (ρότορες, φτερωτές κα), με 24ωρη εξυπηρέτηση σ΄ολον τον κόσμο. (worldwide service).

Στις κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει, συμπεριλαμβάνονται :
-Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανών (γεννήτριες και κινητήρες) AC/DC χαμηλής & μέσης τάσης.
-Έλεγχος, επισκευή , κατασκευήκαιεγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
-Επισκευές & Επίλυση προβλημάτων επί τόπου (on site)

Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού Περάματος, διαθέτει σύγχρονο κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καλύπτοντας κάθε μία από τις αναφερόμενες δραστηριότητες.