ΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ SINCE 1977

Στοιχεία επικοινωνίας

ΝΙΚΗΣ 51 ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ

ΠΕΡΑΜΑ – GR 18863

Tel: +302104006328

Fax: +302104006866

Mob: +306936823289

Email: office@xintaras.com

Web: www.xintaras.com

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

CERTIFIED FIELDS OF SERVICES

·         Engine & Machinery Repairs/Troubleshooting & o/b survey

·         “In Situ” Engineering & Repairs

·         ‘Riding squad” Service

·         Turbocharger Services &Spare Parts

·         Spare Partsa Supply & Parts Reconditioning

·         Manufacturing of high precision Parts

·         Steel Works

·         Piping works

·         Boiler Repairs

·         Electrical Services & Repair of rotating equipment

GR