ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Είναι γνωστό ότι ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του από το 1950 αποτελεί κύριο βιομηχανικό κέντρο της Χώρας. Το 1977 οι επαγγελματικοί φορείς του Πειραιά υπέβαλαν τεκμηριωμένο αίτημα στο τότε Υπουργείο Βιομηχανίας για δημιουργία βιομηχανικής περιοχής, με σκοπό τη μετεγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων από περιοχές κατοικίας, ώστε να εξασφαλιστούν ευνοϊκότερες συνθήκες υποδομών και απρόσκοπτης επιχειρηματικής δράσης.

Μία από τις περιοχές, που επιλέχθησαν για τη μετεγκατάσταση, είναι η περιοχή που τελικά δημιουργήθηκε το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού. Σε μικρό χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη, πλην όμως το 1988 μετά από την αντίδραση δημάρχων της περιοχής, οι δράσεις υλοποίησης προσωρινά ανεστάλησαν. Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, με πρωτοβουλία της ΕΤΒΑ, κατασκευάστηκε το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού σε μικρότερο του αρχικού χώρο. Μετά την χάραξη των οικοπέδων και την κατασκευή βασικών έργων υποδομής (εκτός της ηλεκτροδότησης και υποδομών επικοινωνιών), στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας άρχισε η πώληση οικοπέδων στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για να εγκατασταθούν.

Με την Υπουργική Απόφαση 4441/342/2013 (ΦΕΚ 143/Α) το Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) Σχιστού υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 3982/2011, ως Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β και εγκρίθηκε ο Κανονισμός του.

Με σύγχρονες αντιλήψεις για πρόοδο και ανάπτυξη, ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης (ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.) και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει το πλέον ενεργό, άρτια συγκροτημένο και σύγχρονο Επιχειρηματικό Πάρκο στην χώρα μας, πρότυπο και για άλλες περιοχές. Τα κτίρια είναι σύγχρονα λειτουργικά και κατασκευασμένα, ώστε να παρέχουν στους 2.500 εργαζόμενους άνεση και υγιεινές συνθήκες εργασίας.

Στο Επιχειρηματικό Πάρκο Σχιστού είναι σήμερα εγκατεστημένες 82 παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας με εξειδίκευση στις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ψυκτικές, ξυλουργικές, ελασματουργικές, σωληνουργικές, μεταλλουργικές, ναυπηγικές, επισκευαστικές εργασίες. Επίσης λειτουργούν επιχειρήσεις επισκευής και επιθεώρησης σωστικών μέσων, χυτηρίων ψευδαργύρου, αλουμινίου, ορείχαλκου, κατασκευής και επισκευής ελίκων, λεβήτων, εξαρτημάτων, συσσωρευτών, κλιματιστικών, παραγωγής ανοδίων κλπ. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, άριστη τεχνογνωσία και την τεχνική αρτιότητα για να προσφέρουν, επί 24ώρου και για 365 μέρες το χρόνο, τις υπηρεσίες τους σε βιομηχανίες όλων των κλάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα και την ανακύκλωση. Χιλιάδες δένδρα έχουν φυτευτεί στο κοινόχρηστο μέρος του Πάρκου. Διαμορφώθηκαν και λειτουργούν κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Για την ασφαλέστερη κυκλοφορία εντός του Πάρκου έχει σηματοδοτηθεί το κοινόχρηστο οδικό δίκτυο.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, οι επιχειρήσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού λειτουργούν και στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην περαιτέρω πρόοδο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΠ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ