ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της Εταιρείας, ως Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού του Δήμου Περάματος Αττικής σύμφωνα με το Ν. 2545/1997 και του Ν. 3982/2011 είναι η Διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού του Δήμου Περάματος Αττικής.
GR