ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.12, 18863, Πέραμα

T : 210 4004778 – 6944315658 – 6973404495

F : 210 4015506

E : ndiamantis@tee.gr, info@ndiamantis.gr

www.ndiamantis.gr

Η εταιρεία μας είναι γνωστή στον κατασκευαστικό χώρο, στον οποίο δραστηριοποιείται επί 32 χρόνια. Την ποιότητα των κατασκευών μας εγγυώνται τόσο η επιστημονική γνώση όσο και η τεχνική εμπειρία. Υπεύθυνος της εταιρείας μας είναι ο Διαμαντής Νικόλαος, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, ο οποίος πλαισιώνεται από ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων τεχνιτών.

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε ελασματουργικές και σωληνουργικές εργασίες και στην κατασκευή εφαρμογών υγρών καυσίμων. Σκοπός της εταιρείας είναι η άριστη ποιότητα των κατασκευών μας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την άριστη τεχνολογική κατάρτιση του προσωπικού μας και την πείρα 32 χρόνων στον βιομηχανικό χώρο και την συνεχή ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού μας.
Βασική πολιτική της εταιρείας μας είναι η τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τον επαγγελματικό μας χώρο. Παράλληλα, βασικό μέλημα μας είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας, αλλά και των πελατών μας ,μέσα στο εργοστάσιο μας αλλά και στις δραστηριότητες μας σε εξωτερικούς χώρους.

Η εταιρεία μας, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις με μεγάλες εταιρείες στο βιομηχανικό χώρο συμμετέχοντας με συνέπεια και αξιοπιστία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

GR