ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BΙ.ΠΑ.Σχιστού

Πρόσβαση με συγκοινωνία:

860 Π. ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΣΧΙΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – 819 ΠΕΡΑΜΑ – ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ – 871Τ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ

GR